Boboffka pomáhá!

Tisíce dobrovolníků uklízelo Beskydy. Po nucené rok a půl dlouhé pauze se konala akce Poděkuj horám. I přes ranní mlhavé počasí dorazilo na akci dva a půl tisíce dobrovolníků. Rukavice, pytle na odpadky a mapy lidé získali na devíti stanovištích. Na Boboffce byla pro každého dobrovolníka připravena odměna a lidé mohli využít parkoviště pod Boboffkou.        Představitelé beskydských měst a obcí vyzývají turisty a návštěvníky hor k větší ohleduplnosti k přírodě a nezdráhat se upozornit někoho jiného, pokud nejedná v souladu s pravidly slušného chování v přírodě. Společná výzva se spolkem Čisté Beskydy stručně zní: „Nebuďme lhostejní k našim horám“.